Αναρτήσεις

project "Βιβλία σε ρόδες" - Εβδομάδα πειραμάτων - παρουσιάσεων

project "Βιβλία σε ρόδες" - Φυσική

Στ - Μουσικές...συνεργασίες....

Ε τάξη - Επίσκεψη στο Βυζαντινό μουσείο

E τάξη - Επίσκεψη στη βιβλιοθήκη του Δήμου μας

Ε και Α τάξεις - Συνεργασία - Αποχαιρετώντας τα"Βιβλία σε ρόδες"

Β τάξη - Βιβλία σε ρόδες - Αποχαιρετώντας!

project: "Βιβλία σε ρόδες" - Παίζοντας μαθαίνω τα δικαιώματά μου

project: "Βιβλία σε ρόδες" - Απλά προέκυψε!

project: "Βιβλία σε ρόδες" - Τάξεις Ε, Β, Α1, Α2,- Το παιχνίδι που ενώνει"

project: "Βιβλία σε ρόδες" - Τάξεις Ε, Β, Α1, Α2, - ...Καρυοθραύστης

project: "Βιβλία σε ρόδες" -Τάξεις Ε, Β, Α1, Α2, - Παιχνίδια