Ημερίδα 5ης Απριλίου 2016

Στην Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα:

«Σχολείο, Οικογένεια, Σχολική Κοινότητα σε εποχή κρίσης: 
Προβλήματα Συμπεριφοράς των μαθητών στις σχολικές μονάδες Ένταξη των μαθητών στη μαθητική τάξη Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση»

...που διοργάνωσε ο Σχ. Σύμβουλος της 19ης Περιφέρειας Αθήνας....

Παρουσιάσαμε, ως σχολείο, τις συνεργατικές μας κατασκευές και δράσεις.Σχόλια